Anläggningsskötare Brandlarm

Kursinnehåll

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.
Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Vad lär du dig?

Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Vad innehåller utbildningen?

  • Brandteori
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning
  • Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm

Utbildningen uppfyller kraven enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm.


OBS!  Praktik på egen anläggning ska bokas genom anläggarfirma eller kompetent servicefirma (enligt SBF 110:8). 

Målgrupp

Du som är eller ska arbeta som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning eller du som är fastighetsskötare.

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.Pris: 3 975 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Helsingborg

Brandorama
2024-10-09 08:00 - 15:30
18 platser kvar
3 975 kr exkl. moms

Kristianstad

Brandstationen
2024-10-29 08:00 - 15:30
20 platser kvar
3 975 kr exkl. moms