Brandfarliga varor mindre omfattning-föreståndare


Kursinnehåll

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.
Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.
 

Vad lär du dig?

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Vad innehåller utbildningen?

- Definitionen brandfarlig vara

- Lagstiftning, regler och föreskrifter

- Risker vid hantering av brandfarliga varor

- Hur man gör en riskutredning

- Tillstånd och tillsyn

- Föreståndarens roll

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1–3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.


Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.


Pris: 3 975 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Helsingborg

Brandorama
2024-09-17 09:00 - 16:30
18 platser kvar
3 975 kr exkl. moms
Brandorama
2024-12-10 09:00 - 16:30
20 platser kvar
3 975 kr exkl. moms

Kristianstad

Brandstationen
2024-11-19 08:00 - 16:00
20 platser kvar
3 975 kr exkl. moms