Föreståndare Brandfarlig vara mindre omfattning


Kursinnehåll

Enligt lagstiftningen ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Det finns större och mindre omfattning. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Vad säger lagen? 

Dina uppgifter som föreståndare 

Förutsättningar för en föreståndare att verka 

Tillstånd/Förnyat tillstånd 

Produkternas egenskaper 

Vara trygg med hanteringen 

Märkning/Skyltning 

Förvaring 

Tillsyn, myndigheternas sätt att följa upp 

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Exempel på verksamheter som utbildningen vänder sig till är grund- och gymnasieskolor med kemisalar, industri, hotell, butik med öppen hantering, rutinlaboratorier, vårdcentraler och mindre sjukhus, bilverkstäder m.fl. Utbildning är färskvara och bör därför förnyas med jämna mellanrum.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Pris: 3 850 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Helsingborg

Brandorama
2021-11-30 - 09:00 - 16:30
11 platser kvar
3 850 kr exkl. moms